Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:
 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Pilchowicach z siedzibą w Pilchowicach, ul. Szkolna 1, kod pocztowy: 44-145, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,  tel. 32 235 62 86 
 
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać zgodnie z art. 6 RODO  na podstawie wymogów określonych w ustawie o bibliotekach. 
 
 
Inspektorem ochrony danych w tutejszej jednostce jest pan Leszek Proszowski, adres e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , tel. 32 331 48 08
 
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami
 
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych zgodnie z art. 15 RODO, prawo do ich sprostowania jeśli są nieprawidłowe, usunięcia zgodnie z art. 17 RODO z zastrzeżeniem ust. 3,  jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO. Posiada Pani/Pan również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO.
 
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana - narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
 
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem prawnym.
 
Informujemy ponadto, że Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 
 
   
                      

Przetarg trzeci na dostawę i montaż sprzętu multimedialnego, audiowizualnego z akcesoriami, komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Pilchowicach - filia w Wilczy .

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - Pobierz

Załącznik nr 2 - Oświadczenie art. 24 i 22 - Pobierz

Załącznik nr 3 - Dostawy wykaz - Pobierz

Załącznik nr 4 - Umowa - Pobierz

Załącznik nr 5 - Formularz cenowy - Pobierz

Załącznik nr 6 - Opis przedmiotu zamówienia audio - Pobierz

Załącznik nr 7 - Oświadczenie o grupie kapitałowej - Pobierz

Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP na portalu UZP 251594-2014 - Pobierz

SIWZ - Pobierz

UWAGA !:

Zawiadomienie o wynikach przetargu - Pobierz

Przetarg pierwszy na dostawę i montaż sprzętu multimedialnego, audiowizualnego z akcesoriami, komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Pilchowicach - filia w Wilczy.

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - Pobierz

Załącznik nr 2 - Oświadczenie art. 24 i 22 - Pobierz

Załącznik nr 3 - Dostawy wykaz - Pobierz

Załącznik nr 4 - Umowa - Pobierz

Załącznik nr 5 - Formularz cenowy - Pobierz

Załącznik nr 6 - Opis przedmiotu zamówienia audio - Pobierz

Załącznik nr 7 - Oświadczenie o grupie kapitałowej - Pobierz

Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP na portalu UZP 251594-2014 - Pobierz

SIWZ - Pobierz

UWAGA !:

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu - Pobierz

Przetarg drugi na dostawę i montaż sprzętu multimedialnego, audiowizualnego z akcesoriami, komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Pilchowicach - filia w Wilczy.

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - Pobierz

Załącznik nr 2 - Oświadczenie art. 24 i 22 - Pobierz

Załącznik nr 3 - Dostawy wykaz - Pobierz

Załącznik nr 4 - Umowa - Pobierz

Załącznik nr 5 - Formularz cenowy - Pobierz

Załącznik nr 6 - Opis przedmiotu zamówienia audio - Pobierz

Załącznik nr 7 - Oświadczenie o grupie kapitałowej - Pobierz

Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP na portalu UZP 251594-2014 - Pobierz

SIWZ - Pobierz

UWAGA !:

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu - Pobierz

Gminna Biblioteka Publiczna w Pilchowicach z swoimi filiami jest ogólnodostępną placówką upowszechniania kultury. Warunki korzystania z Biblioteki określają regulaminy znajdujące się w każdej placówce. Zbiory biblioteki tworzą: książki, czasopisma. Są one systematycznie uzupełniane nowościami wydawniczymi. Większość filii udostępnia czasopisma bieżące.
Wszystkie filie Gminnej Biblioteki Publicznej w Pilchowicach, w zależności od warunków lokalowych, prowadzą różnorodne zajęcia kulturalno-edukacyjne, m.in. lekcje biblioteczne, konkursy literackie i plastyczne, oraz spotkania autorskie. Szczególnie w okresie ferii zimowych i wakacji letnich w placówkach cyklicznie organizowane są spotkania wspólnego głośnego czytania, połączone niejednokrotnie z konkursami, zajęciami plastycznymi. Ta forma spędzania wolnego czasu cieszy się dużą popularnością wśród małych czytelników i ich rodziców.