Przetarg drugi na dostawę i montaż sprzętu multimedialnego, audiowizualnego z akcesoriami, komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Pilchowicach - filia w Wilczy.

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - Pobierz

Załącznik nr 2 - Oświadczenie art. 24 i 22 - Pobierz

Załącznik nr 3 - Dostawy wykaz - Pobierz

Załącznik nr 4 - Umowa - Pobierz

Załącznik nr 5 - Formularz cenowy - Pobierz

Załącznik nr 6 - Opis przedmiotu zamówienia audio - Pobierz

Załącznik nr 7 - Oświadczenie o grupie kapitałowej - Pobierz

Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP na portalu UZP 251594-2014 - Pobierz

SIWZ - Pobierz

UWAGA !:

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu - Pobierz