Gminna Biblioteka Publiczna w Pilchowicach z swoimi filiami jest ogólnodostępną placówką upowszechniania kultury. Warunki korzystania z Biblioteki określają regulaminy znajdujące się w każdej placówce. Zbiory biblioteki tworzą: książki, czasopisma. Są one systematycznie uzupełniane nowościami wydawniczymi. Większość filii udostępnia czasopisma bieżące.
Wszystkie filie Gminnej Biblioteki Publicznej w Pilchowicach, w zależności od warunków lokalowych, prowadzą różnorodne zajęcia kulturalno-edukacyjne, m.in. lekcje biblioteczne, konkursy literackie i plastyczne, oraz spotkania autorskie. Szczególnie w okresie ferii zimowych i wakacji letnich w placówkach cyklicznie organizowane są spotkania wspólnego głośnego czytania, połączone niejednokrotnie z konkursami, zajęciami plastycznymi. Ta forma spędzania wolnego czasu cieszy się dużą popularnością wśród małych czytelników i ich rodziców.